ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

EatSLIMPRO.hu

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Zolbit Kft. (cím: 8200 Veszprém, Ady Endre u 71/A 3/1, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-re és annak aldomain-jeire terjed ki:

 • eatslimpro.hu

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az eatslimpro.hu/ címen.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A változásokról az érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és megválaszoljuk kérdését.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Felhasználóra vonatkozó adatokat úgy gyűjtik, hogy lehetővé tegyék az Adatkezelő számára a Szolgáltatás nyújtását, a jogi kötelezettségeinek teljesítését, a végrehajtási kérelmekre való válaszadást, a Felhasználók vagy harmadik felek jogainak és érdekeinek védelmét, bármilyen rosszindulatú vagy visszaélő tevékenység észlelését, valamint a következőket: elemzés, felhasználói adatbázis kezelése, kontaktok kezelése és üzenetek küldése, kifizetések kezelése, hirdetések, remarketing és viselkedés alapú célzás, regisztráció és hitelesítés, hőtérkép és munkamenet rögzítése, adatgyűjtés és online felmérések kezelése, kapcsolatfelvétel a felhasználóval, címke kezelés és interakció az adatgyűjtő platformokkal és más harmadik felekkel.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Amennyiben megkeresné a vállalkozást, az info@eatslimpro.hu, email címen és a 36 30 371 4447 telefonszám elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Név: Zolbit Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Ady Endre u 71/A 3/1
Adószám: 26761482-2-18
Cégjegyzék szám: 19-09-523289
Telefon: +36 30 371 4447
E-mail: info@eatslimpro.hu

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 • TECHNIKAI ADATOK

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

 • COOKIE-K (SÜTIK)

A SÜTIK FELADATA

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.

FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az eatslimpro.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (ANALITIKA)

Az eatslimpro.hu és aldomain-jeik weboldalain alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az eatslimpro.hu és aldomain-jeik weboldalai információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 

A COOKIE KEZELÉS JOGALAPJA

A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a 3.2.3. pontban felsorolt weboldalak bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a weboldalak használata során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.

A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az alábbi linkeken találhat:

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK, ADATKEZELÉS NEVE, FELHASZNÁLÁSA, JOGALAP ÉS MEGŐRZÉSI IDŐ

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

ONLINE ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK (Kapcsolati űrlapon történő kapcsolatfelvétel)

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)
Email cím (kötelező mező)
Telefonszám (kötelező mező, visszahívás kezdeményezéséhez)
Település (kötelező mező)
Üzenet (kötelező mező)
Honnan hallottál rólunk (kötelező mező)

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem. 

Időpontfoglalás a Calendly-vel (Calendly LLC.)

A Calendly a következő információkat gyűjti, közvetlenül a Calendly felhasználóktól, a meghívottaktól vagy a megtekintőktől, vagy harmadik feleken keresztül a felhasználókkal, a meghívottakkal vagy a megtekintőkkel kapcsolatban.Időpont egyeztetéssel kapcsolatos információk: A Calendly felhasználó, meghívott vagy harmadik fél önként megadhat bizonyos információkat. Ez tartalmazhat neveket, e-mail címeket és telefonszámokat; mások e-mail címe; a megbeszélés tárgya; és minden egyéb információt, amelyet a Calendly Felhasználó (meghívó fél) igényel az időpont ütemezéskor, a Calendly használati feltételeinek megfelelően. Naptári információk: A Calendly felhasználó összekapcsolhatja naptárát a Calendly-vel. Naptár-integráció csak a naptárban szereplő események időtartamát és szabad / elfoglalt állapotát ellenőrzi, hogy ne foglaljon oda, ahol elfoglalt. Soha nem tárolja a csatlakoztatott naptárban azt, hogy kivel találkozik, e-mail címüket, a találkozó címét vagy a találkozók egyéb részleteit.A Calendly-n keresztül megbeszélésre meghívottak biztosak lehetnek abban, hogy az általuk megadott e-mail címeket a Calendly nem használja fel semmilyen közvetlen marketing üzenet küldéséhez.

TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:

Név (kötelező)

Telefonszám (kötelező, visszahívás kezdeményezéséhez)
A kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

SZÁMLÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

Adatkezelő ügyfeleivel a megrendelt szolgáltatásokról szerződést köt, melynek során az alábbi adatokat tárolja:

Név
Cím
Email cím
Számlázási cím
Adószám (cégek esetén kötelező)
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: számlázás.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás.
Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év

HIRDETÉS

Az ilyen típusú szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználói adatok felhasználását reklámkommunikációs célokra, amelyeket jelen weblap bannerek és egyéb hirdetések formájában jeleníthet meg, esetleg a felhasználói érdeklődés alapján.

Ez nem azt jelenti, hogy minden személyes adatot erre a célra használunk fel. Az alábbiakban bemutatjuk az információkat és a felhasználási feltételeket.

Az alább felsorolt szolgáltatások egy része sütiket használhat a felhasználók azonosításához, vagy használhat viselkedés alapú újra célzó technikát, vagyis a Felhasználói érdeklődéséhez és viselkedéséhez igazított hirdetéseket jeleníthet meg, ideértve a webhelyen kívül észlelt hirdetéseket is. További információkért kérjük, olvassa el a vonatkozó szolgáltatások adatvédelmi irányelveit.

Facebook Közönséghálózat (Facebook Inc)

A Facebook Közönséghálózat a Facebook Inc. által nyújtott hirdetési szolgáltatás. Annak megértése érdekében, hogy a Facebook hogyan használja az adatokat, olvassa el a Facebook Adatkezelési Tájékoztatóját.

Ez a Weboldal használhat azonosítókat a mobil eszközökön (ideértve az Android Hirdetési azonosítót vagy az iOS hirdetési azonosítóját) és a sütikhez hasonló technológiákat a Facebook Közönséghálózati szolgáltatásának igénybevételéhez.

A Közönséghálózaton megjelenő hirdetések egyik módja a felhasználó hirdetési preferenciáinak használata. A felhasználó ezt a Facebook hirdetési beállításaiban kezelheti.

A felhasználók leiratkozhatnak bizonyos Közönséghálózat-célzásokról az alkalmazható eszközbeállítások révén, például a mobiltelefonok eszközhirdetési beállításainál, vagy a jelen adatvédelmi politika más Közönséghálózattal kapcsolatos szakaszaiban szereplő utasítások betartásával.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; egyedi hirdetésazonosítók a reklámozáshoz (például Google Hirdetői azonosító vagy IDFA); Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Facebook Lookalike célközönség (Facebook)

A Facebook Lookalike Közönség egy olyan hirdetési és magatartás célzási szolgáltatás, amelyet a Facebook nyújt, és amely a Facebook Egyéni Közönség révén gyűjtött adatokat használja annak érdekében, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználókhoz hasonló viselkedésű felhasználók számára, akik már szerepelnek a Facebook Egyéni Közönség listáján az ezen a webhelyen tett korábbi látogatásuk alapján, vagy a Facebook-alkalmazásokban és szolgáltatásokban releváns tartalmakkal történt elérés alapján.

Ezen adatok alapján személyre szabott hirdetések jelennek meg a Facebook Lookalike Közönség által javasolt felhasználók számára.

A felhasználók leiratkozhatnak a Facebook sütik használatáról a hirdetések személyre szabása érdekében.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek . Adatvédelmi pajzs résztvevője. 

Google Ads Hasonló célközönségek (Google, Írország)

A hasonló célközönség egy olyan hirdetési és magatartás célzási szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited nyújt, és amely a Google Ads Remarketing adatait használja annak érdekében, hogy olyan felhasználók számára jelenítsen meg hirdetéseket, amelyek hasonló viselkedésűek azokkal a felhasználókkal, akik már a remarketing listán szerepelnek a webhely korábbi használata miatt.

Ezen adatok alapján személyre szabott hirdetések jelennek meg a Google Ads Hasonló Célközönsége által javasolt felhasználók számára.

Azok a felhasználók, akik nem akarnak bekerülni a Hasonló Célközönségbe, leiratkozhatnak és letilthatják a hirdetési sütik használatát a következő címen: Google hirdetési beállítások.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője. 

Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval

E-mail lista vagy hírlevél (ez a weboldal)

A levelezőlistára vagy a hírlevélre történő regisztrációval a Felhasználó e-mail címe hozzáadódik azoknak a kapcsolattartási listájához, akik e-mailben üzeneteket kaphatnak, amelyek kereskedelmi vagy promóciós jellegű információkat tartalmaznak a weboldalról. Az Ön e-mail címét fel lehet venni ebbe a listába a weboldalra való feliratkozás vagy a vásárlás után.

Gyűjtött személyes adatok: keresztnév, vezetéknév, telefonszám.

Hőtérképezés és munkamenet rögzítés

A hőtérkép-szolgáltatások segítségével kimutatható egy oldal azon területe, ahol a felhasználók a leggyakrabban mozgatják az egeret vagy kattintanak. Ez megmutatja, hol vannak az érdekes részek. Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik a webes forgalom figyelését és elemzését, valamint a felhasználói viselkedés nyomon követését.

Ezen szolgáltatások némelyike felveheti a munkameneteket, és elérhetővé teszi őket későbbi vizuális lejátszáshoz. 

Hotjar Hőtérkép és Rögzítés (Hotjar Ltd)

A Hotjar egy munkamenet-felvételi és hőképezési szolgáltatás, amelyet a Hotjar Ltd. biztosít. A Hotjarban beállítható a „Ne kövess nyomon”. Ez azt jelenti, hogy a böngészőben beállítható, hogy a szkript ne gyűjtsön semmilyen felhasználói adatot.

Ez minden nagyobb böngészőben beállítható. A Hotjar leiratkozással kapcsolatos információi itt találhatóak.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok, különféle típusú adatok, a szolgáltatás Adatvédelmi Tájékoztatójában meghatározottak szerint.

A feldolgozás helye: Málta – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. 

Címkezelés

Az ilyen típusú szolgáltatás segít a Tulajdonosnak a weboldalon szükséges címkék vagy szkriptek központosított kezelésében.

Ennek eredményeként a Felhasználói adatok ezen szolgáltatásokon keresztül folynak, ami ezen adatok megőrzését eredményezi.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

A Google Tag Manager egy címkekezelő szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited nyújt.

Gyűjtött személyes adatok: Használati adatok

A feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Analitika

Az ebben a szakaszban szereplő szolgáltatások lehetővé teszik a tulajdonos számára a webes forgalom figyelését és elemzését és felhasználhatók a felhasználói viselkedés nyomon követésére.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

A Google Analytics egy internetes elemző szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited (“Google”) nyújt. A Google az összegyűjtött adatokat arra használja, hogy nyomon kövesse és megvizsgálja ennek a webhelynek a használatát, jelentéseket készítsen tevékenységeiről, és megossza azokat más Google-szolgáltatásokkal.

A Google az összegyűjtött adatokat felhasználhatja saját hirdetési hálózata hirdetéseinek kontextualizálására és személyre szabására.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik/Cookie-k, Használati adatok

A feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

 Facebook hirdetések konverziókövetése (Facebook pixel) (Facebook, Inc)

Facebook hirdetések konverziókövetése (Facebook pixel) a Facebook által nyújtott elemző szolgáltatás, amely összekapcsolja a Facebook hirdetési hálózat adatait a webhelyen végrehajtott tevékenységekkel. A Facebook pixel nyomon követi azokat a konverziókat, amelyeket a Facebook, az Instagram és a Közönséghálózat hirdetéseihez lehet hozzárendelni.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik/Cookie-k, használati adatok

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője

 Hotjar Űrlap elemző és konverziós csatornák (Hotjar Ltd)

A Hotjar egy elemző szolgáltatás, amelyet a Hotjar Ltd. biztosít.

A Hotjarban beállítható a „Ne kövess nyomon”. Ez azt jelenti, hogy a böngészőben beállítható, hogy a szkript ne gyűjtsön semmilyen felhasználói adatot. Ez minden nagyobb böngészőben beállítható. A Hotjar leiratkozással kapcsolatos információi itt találhatóak.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik/Cookie-k, használati adatok

A feldolgozás helye: Málta – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás

Fizetési tájékoztató

Eltérő rendelkezés hiányában ez a weboldal bármilyen hitelkártyás, banki átutalással vagy más módon módon történő fizetés esetén csupán feldolgozza a fizetési szolgáltatókon keresztül történő kifizetéseket. Általában és hacsak másképp nincs feltüntetve, a felhasználót felkérjük, hogy fizetési adatait és személyes adatait közvetlenül közölje az ilyen fizetési szolgáltatókkal. Ez a webhely nem vesz részt az ilyen információk gyűjtésében és feldolgozásában: ehelyett csak az illetékes pénzforgalmi szolgáltatótól kap értesítést arról, hogy a fizetés sikeres-e.

Az adatgyűjtés és az online felmérések kezelése

Az ilyen típusú szolgáltatás lehetővé teszi a weboldal számára az online űrlapok és felmérések létrehozását, telepítését, adminisztrációját, terjesztését és elemzését az összes válaszoló felhasználó adatainak gyűjtése, mentése és újrafelhasználása céljából.

Az összegyűjtött személyes adatok a felhasználótól a megfelelő online űrlapon kért és szolgáltatott információktól függnek.

Ezeket a szolgáltatásokat integrálhatjuk széles körű, harmadik féltől származó szolgáltatásokkal, hogy a Tulajdonos további lépéseket tehessen a feldolgozott adatokkal – pl. névjegyek kezelése, üzenetek küldése, elemzés, reklám és fizetési feldolgozás.

 Hotjar felmérések (Hotjar Ltd.)

A Hotjar felmérések egy felmérés készítő és adatgyűjtő platform, amelyet a Hotjar Ltd. biztosít.

A Hotjar felmérései sütiket használhatnak a felhasználói viselkedés nyomon követésére. A felhasználók leiratkozhatnak a Hotjar felméréseinek sütik nyomon követéséről ezen a leiratkozási oldalon.

A Hotjar felmérései tiszteletben tartják a legtöbb böngészőben elérhető “Nem kövess nyomon” opciót, amely aktiválás esetén speciális jelet küld a felhasználói tevékenység nyomon követésének megakadályozására. A felhasználók itt találnak további információt arról, hogyan engedélyezhetik a “Ne kövess nyomon” opciót minden támogatott böngészőben.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik.

A feldolgozás helye: Málta – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás.

A Felhasználó az alkalmazandó eszközbeállítások, például a mobiltelefonok eszközhirdetési beállításainak vagy általában a hirdetési beállítások révén, leiratkozhat bizonyos hirdetési funkciókról.

Facebook remarketing (Facebook, Inc.)

A Facebook remarketing egy olyan remarketing és magatartási célzási szolgáltatás, amelyet a Facebook, Inc. nyújt, és amely összekapcsolja ennek a webhelynek a tevékenységét a Facebook hirdetési hálózatával.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

 Facebook egyedi közönség (Facebook, Inc.)

A Facebook Custom Audience egy olyan remarketing és magatartási célzási szolgáltatás, amelyet a Facebook, Inc. nyújt, és amely összekapcsolja ennek a webhelynek a tevékenységét a Facebook hirdetési hálózatával.

A felhasználók bármikor leiratkozhatnak a Facebook sütik használatáról.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; email cím.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Remarketing a Google Analytics segítségével (Google Ireland Limited)

A Google Analytics segítségével történő remarketing egy olyan remarketing és magatartás célzási szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited nyújt, és amely összekapcsolja a Google Analytics és annak cookie-jainak követési tevékenységeit a Google Ads hirdetési hálózatával és a Doubleclick Cookie-val.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

 Google Ads remarketing (Google Ireland Limited)

A Google Ads remarketing egy remarketing és magatartás célzási szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited nyújt, és amely összekapcsolja ezen webhely tevékenységét a Google Ads hirdetési hálózatával és a DoubleClick Cookie-val.

A felhasználók leiratkozhatnak a Google sütik használatáról a hirdetések személyre szabása érdekében, ha meglátogatják a Google hirdetési beállításait.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZOK KEZELÉSE

Amennyiben fogyasztóvédelmi panaszt nyújt be, az adatkezelés és az adatok megadása az ügyintézéshez nélkülözhetetlen.

Név
Email cím
Telefonszám
Panasz

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: fogyasztóvédelmi panasz ügyintézés.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év

AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 • egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
 • másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket az eatslimpro.hu domain és aldomain-jei rendszerei a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az eatslimpro.hu domain és aldomain-jeik férnek hozzá.

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfaldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:
Magyar Hosting Kft.,

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
EU-s közösségi adószám: HU23495919

Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Cím: 1131. Budapest, Nővér u. 110.
Ügyfélszolgálat (munkanap 9-17): +36 70 904 5353
E-mail: ugyfelszolgalat@netmask.hu
Megismert adatok köre: eatslimpro.hu domain és aldomain-eken található weboldalak tartalma, ezen domain-ekre alapuló email címekre érkező emailek. Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, érvényes és hatályos adatfeldolgozói szerződés alapján, a szerződés megszűnéséig. Elsődleges feladata a tárolás, ezen kívül más műveletet a személyes adatokon nem végez).

 Számlázás: 
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Cégjegyzékszám: 01-10-045531
Adószám: 13812203-2-41
Közösségi adószám: HU13812203
Email: info@kulcs-soft.hu
Tel: +36 1 336 5300 (automata tájékoztatás)
Megismert adatok köre: kiállított számlák

Könyvelés:
Fegox Szolgáltató Kft.
Cím: 8291 Nagyvázsony Gyep sor 8.

Megismert adatok köre: kiállított számlák

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
Megismert adatok köre: az eatslimpro.hu weboldal látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.

Facebook oldal: 
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás.

A Tulajdonoson kívül bizonyos esetekben az adatok hozzáférhetőek bizonyos típusú felelős személyek számára, akik részt vesznek a weboldal működtetésében (adminisztráció, értékesítés, marketing, jogi, rendszergazdálkodás), vagy külsős feleknek (például harmadlagos technikai szolgáltatást nyújtók, hírlevél szolgáltatók, tárhely szolgáltatók, IT cégek kommunikációs ügynökségek), amelyeket a tulajdonos szükség esetén adatfeldolgozónak nevezett ki. A felek frissített listáját bármikor kérhetik a Tulajdonostól.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

A megfelelőségi határozat a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes.

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

 • TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 • AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

 • HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

 • TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 • AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 • ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 • TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 • AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

 • VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

 • BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

FOGALMAK

Felhasználó:
A webhelyet használó személy, aki eltérő rendelkezés hiányában egybeesik az érintettel.

Érintett:
Az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az Adatkezelő nevében kezeli a személyes adatokat, a jelen adatvédelmi irányelvben leírtak szerint.

Adatkezelő (vagy Tulajdonos):
Az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely önmagában vagy másokkal együtt meghatározza a Személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit, ideértve a weboldal működtetésére és használatára vonatkozó biztonsági intézkedéseket is. Az Adatkezelő, hacsak másképp nincs meghatározva, a weboldal tulajdonosa.

Webhely vagy Applikáció:
Az eszköz, amellyel a felhasználó személyes adatait összegyűjtik és feldolgozzák.

Szolgáltatás:
A weboldal által nyújtott szolgáltatás, a relatív feltételek szerint (ha rendelkezésre áll) és a webhelyen / alkalmazásban leírtak szerint.

Sütik/Cookie-k:
A Felhasználó eszközén tárolt adatkészlet.

Jogi hivatkozás:
Jelen Adatvédelmi tájékoztató több jogszabály rendelkezései alapján készült, köztük a(z) (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 13/14.

Ez az Adatkezelési Tájékoztató kizárólag erre a weboldalra vonatkozik, ha a dokumentumban másként nem szerepel.

0
  0
  Kosár tartalma
  A kosár üresVissza a termékekhez

  Ez a weboldal sütiket használ.

  Tájékoztatunk, hogy a weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.